• slide2
  • 8602327607 b277eea9d4 k Msols
  • DSC 3936 Msols
  • 2500x1900-kiskatona-molino-2-ures

Diendorfer (Dombay) Miksa Ágoston

ddm 1874-ben született Dorogon. Katonai tanulmányait a budapesti cs. és kir. hadapródiskolában végezte, előbb hadnagyként a 26. gyalogezrednél, majd 1912-től századosként a szegedi 46-os közös gyalogezrednél szolgált. A világháború kitörésekor a szerb hadszíntérre, azt követően az orosz, majd a következő év májusában ezrede kötelékében az olasz frontra vezényelték. A szegediek második zászlóaljának parancsnokaként, 1915 júniusától már a Doberdón találjuk, ahol a fennsík kiürítéséig harcolt. A Doberdó mögötti harcokban súlyosan megsebesült. Felépülése után 1917 júliusától az Isonzó mentén, a tolmeini hídfőnél, a Mrzli hegyen hadban álló szegedi negyvenhatosok harmadik zászlóaljának parancsnokává nevezték ki. Itt a caporettói áttörésig eredményesen harcolt a túlerőben lévő olaszokkal szemben. A világháborúban összesen 52 hónapot szolgált.

Kiállítás Csíkdánfalván

Az 1956-os forradalom emlékére nyílt kiállítás 2014. március 14-én, pénteken este a csíkdánfalvi kultúrotthonban. A tárlatot megnyitó Pál Zoltán történelemtanár elmondta igaz, hogy ilyenkor inkább az 1848-1849-es forradalom és szabadságharccal illik foglalkozni, de a két történelmi eseményben sok a közös vonás. Továbbá, ahogy kifejtette, március 15-én – természetesen – Dánfalván is leróják tiszteletüket a 19. századi hősök előtt, így nem volt akadálya, hogy a nemzeti ünnep előestéjén egy korban közelebbi történelmi eseményt is felidézzenek.

A kiállítás helyszínéül nemcsak azért választották Csíkdánfalvát, mert a helyi önkormányzat nyitottnak mutatkozott a tárlat fogadására, hanem az előző rendszerben négy olyan dánfalvi kötődésű személyt hurcoltak meg, akik – mivel szolidaritást vállaltak az 1956-os magyarországi forradalommal – politikai okokból lettek börtönfogságra ítélve. A Szanka József magángyűjteményéből származó tárlat anyagát így Dánfalván, az illető személyek kinagyított fotóival egészítették ki.

Kirándulás a Piave mentén

A Piave egy Észak-Olaszországban lévő folyó.. Az Alpokban ered, déli irányba haladva mintegy 220 km hosszan húzódik végig Veneto régión, végül Velence közelében az Adriai-tengerbe ömlik.

1917-ben a caporettói áttörés eredményeképpen az Osztrák–Magyar Monarchia csapatai a Piavéig nyomultak előre, felőrölve ezáltal az olasz hadsereget. 1917. december 2-ától állóháború alakult ki a Piave mentén. Az olasz fronton három piavei csatáról beszélhetünk: az I. piavei csatának a caporettói áttörés továbbfolytatása volt a célja, a II. piavei csata során az Osztrák–Magyar Monarchia csapatai vonultak előre olasz területekre, míg a III. piavei csata során az olasz csapatok átkeltek a folyón és támadást indítottak a Monarchia ellen. A három csata során több ezren haltak meg, vagy sebesültek meg a folyó mentén.

Egyesületünk kicsiny delegációja látogatott el ide 2013. novemberében, ahol szlovén és olasz partnerszervezet képviselőivel is találkoztunk.

Sikeres volt a történelemverseny

A Meritum Kulturális és Művelődési Közhasznú Egyesület és a Tisza-parti Általános Iskola közös szervezésében 2013. október 25-én immár ötödik alkalommal került sor Szegeden a Görgey Artúrról elnevezett történelemversenyre.

A szegedi, Csongrád megyei, valamint Arad, Temes megyékből, továbbá a Vajdaságból érkező magyar általános iskolások számára meghirdetett vetélkedő témája az 1848/49-es forradalom és szabadságharc volt. Idén 35 – hetedik és nyolcadik osztályosokból álló háromfős csapat készült lelkesen a megmérettetésre. A verseny a történelmi ismeretek összemérésén túl lehetőséget kínált az ismerkedésre, a nemzeti összetartozás megélésére is.


A költő és a doberdói fa

A költő és a doberdói fa

Amint Pintér Tamás tanulmányában írja a császári és királyi 46. gyalogezred, Szeged város házi ezrede doberdói küzdelmeinek a helyén, a San Martinó északi részén található Templomdombon, a harcok során rommá lőtt templom közelében állt az a magányos fa, amely tanúja volt a közelében zajlott véres küzdelmeknek, s amely doberdói fa néven vonult be később a gyalogezred, majd Szeged város történetébe.

Visit betroll the best bookies