• slide2
  • 8602327607 b277eea9d4 k Msols
  • DSC 3936 Msols
  • 2500x1900-kiskatona-molino-2-ures

Rólunk

A Meritum Kulturális és Művelődési Közhasznú Egyesület többek közt azzal a céllal jött létre, hogy ápolja a magyar kultúrát és a hagyományokat határon belül és határon túl egyaránt. Ennek következtében több határon túli magyar szervezettel ápol kitűnő kapcsolatokat és több a történelem emlékeit megmentő és megőrző közös tevékenység aktív résztvevője.

IMG 1414Közös erővel, több szervezet összefogásával – többek közt a Tenni Közösen Próbálunk Szentmártoni Ifjúsági Társulat, a Viridis Egyesület és a Meritum Egyesület tagjainak segítségével – az elmúlt években sikerült teljesen felújítani az 1917-ben épített úzvölgyi hadi kápolnát, elkezdődött és ma már turistajelzés mutatja az utat a Magyarós tetőre. 2004-ben a tábor alkalmával Gergely András kezdeményezésére, közadakozásból, gyönyörű székely kapu került felállításra a Haditemető bejáratához. Közös összefogással a csíkszentmártoni haditemető is részben megújult, látogathatóvá vált és emlékmű is őrzi a hősök emlékét.

2006. május, Csíkszentmárton. Az egyesület tagjai a magyar-német hősi temető felújításában vettek részt. A temetőben új emlékkő került elhelyezésre, a helyiekkel együttműködve új fejfákat helyeztünk el és felújítottuk a temető kerítését is.

2007. augusztus 22-26. „Székely határőrök nyomdokain" elnevezéssel honismereti tábor került lebonyolításra Hargita megyében, Erdélyben. A tábor résztvevői a helyi fiatalok és több magyarországi résztvevő mellett az egyesület tagjai voltak. A tábor megvalósításának érdekében az egyesület a szegedi székhelyű Nemzetiségi Szövetséggel partnerségben pályázott és nyert az NCA pályázatán.

2007 júniusában a Meritum egyesület sikeresen pályázott a Csongrád Megyei Közgyűlés által meghirdetett „Külkapcsolati Alap" pályázat keretei között. Ennek eredményeként az egyesület tagjai sikeresen kezdték meg a Magyarós-tető, az egykori első világháborús harctér ma is látható tereppontjainak feltérképezését, lövészárkainak és bunkerrendszerének feltárását. A kutatási eredményeket dr. Négyesi Lajos, Takács Róbert és Dr. Szabó József János hadtörténész kutatók használhatták fel az egykori első világháborús harcteret feltáró kutatásaikhoz.
A kutatásról és a térség történelmi eseményeiről, a harcokban való részvételről Dr. Négyesi Lajos vezetésével és a helyi szervezetek közreműködésével (Viridis egyesület) előadásokat szerveztünk a térség településein (Csíkszereda, Csíkszentmárton).

2006 és 2008 között körülbelül 3000 kötet könyvet gyűjtöttünk össze és adományoztunk a Csíki havasok elzárt vidékén élő két csángó település Kóstelek és Egerszék részére – a szervezésben a Viridis Egyesület volt partnerünk.


2008. áprilisában az egyesület tagjai sikerrel szervezték meg és bonyolították le több szegedi civil szervezet együttes segítségével az „I. Héthalmi Kévekötés" elnevezésű programsorozatot a Csongrád megyei Ópusztaszeren. A 3 napos program keretében előadások hangzottak el a határainkon túl élő magyarság képviselőinek, történészeknek, újságíróknak, politikusoknak a részvételével. A résztvevők, a találkozó emlékére fát ültettek az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban.

2008. május 22-25. között az egyesület tagjai a Magyarós-tetőn elindított feltáró munka folytatása. Az egyesület szervezésében a feltárást végző kutatók bemutatták eddig elért eredményeiket a csíkszeredai Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen.

2008. augusztus 25-30. között az egyesület tagjai az erdélyi Úz-folyó völgyében kitisztították a Habsburg József főherceg tiszteletére 1917-ben létesített emlék-kutat és kialakították az egykori katonai főparancsnok emlékhelyét és kifaragták annak portréját.

2008. október 20-23. között az egyesület tagjai megkezdték az egykoron hadi szállítási feladatokat is ellátó és a Keleti-Kárpátokban kialakított Árpád-vonalhoz kapcsolódó Úz-völgyi erdészeti vasút maradványainak feltárását és a nyomvonalának feltérképezését.


2007, 2008 és 2009 augusztusában részt vettünk – egyedüliként a régióból – az 1. világháború egyik legtöbb szegedi és nagyváradi áldozatot követelő hadszínterének, az Isonzó-menti Mrzli vrh kápolnájánál évenként megrendezésre kerülő emlékünnepségén, ahol a csíkszentmártoni Viridis Egyesülettel közösen koszorúztunk az elesett hősök emlékére, illetve a már teljesen megkopott és szinte már olvashatatlan emléktáblákat újrafestettük.

2009. decemberében nagy sikerű történelmi vetélkedőt rendeztünk Szegeden általános iskolai csapatok részére. Rendezvényünk 2009. december 11-én került megrendezésre Szegeden, a Tisza-parti Általános Iskolában. A versenyt a Csongrád megyében, valamint a határmenti szórványban élő, magyar általános iskolások részére szerveztük. A verseny témája az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc története volt. A vetélkedőre általános iskolák, ill. a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok 7. és 8. osztályainak (13-14 évesek) jelentkezését vártuk háromfős csapatokban. Rendezvényünk céljául tűztük ki a méltó megemlékezést Görgey Artúrról, az 1848. március 15-i forradalom és az azt követő szabadságharc 160. évfordulójáról, valamint a tanulók elméleti ismereteinek bővítését, az önálló munkára és a csapatmunkára nevelést. A verseny egyúttal remek alkalom volt arra is, hogy a magyarországi és a határon túli magyar fiatalok, felkészítőik és kísérőik találkozzanak, megismerkedjenek egymással.


A VMDK Szegedi Tagozatával társszervezésében2010. február 9-én nagy érdeklődés kíséretében a Magyar ezredek a Doberdó-fennsík védelmében című könyv bemutatóját rendeztük meg. Vendégeink voltak a kötet szerzői, Pintér Tamás, Rózsafi János, Stencinger Norbert, valamint a kiadó voltak.

Az egyesület eddigi eredményeinek és a magyar történelem és kultúra ápolása, a magyar identitás erősítése érdekében elképzelt jövőbeni terveinek köszönhetően számos új biztató együttműködés van kialakulóban határontúli civil szervezetekkel, önkormányzatokkal és intézményekkel. Ennek eredményeként sikerült létrehoznunk és útjára indítanunk egy az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeit feldolgozó vándorkiállítást, amely széles együttműködés eredményeként a csíkszentdomonkosi Községi Múzeum, Szanka József magángyűjtő anyagából Pál Zoltán a csíkszentmártoni Tivai Nagy Imre Szakközépiskola pedagógusának koordinálásával és Hargita Megye Tanácsának segítségével jött létre. A tárlat a 2010. március 13-i csíkszentmártoni megnyitót követően még számos helyen kerül bemutatásra, többek közt Csíksomlyó, Csíkkarcfalva, Csíkrákos, Csíkszereda, Csíkmadéfalva és Csíkszentdomokos is helyet ad az összegyűlt műkincseknek, a fennmaradt örökségünknek. A programsorozathoz kapcsolódóan az általános iskolások számára három helyszínen a témakört feldolgozó történelmi vetélkedőt rendezünk. A Nemzeti Civil Alapprogram Dél-alföldi Regionális Kollégiumának támogatásával 2010-ben beszerzett kamera segítségével ezeket a feledhetetlen pillanatokat már sikerült megörökítenünk.

A Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európa Integráció Kollégiuma támogatásával tudtuk megvalósítani a csíkszentmártoni Viridis Egyesülettel közösen "Emlékezni és emlékeztetni" elnevezésű programunkat, melynek több célja volt. Egyrészt a csíkszentmártoni Hősök Temetőjének renoválása, felújítása, a szükséges karbantartás elvégzése, emléktábla állítása, a történelem közös megismerése és megismertetése, a történelmi hagyományok ápolása, a történelmi emlékhelyek gondozása. Másrészt a Viridis Egyesülettel közösen az 1. Alcsíki Honvédtalálkozó, illetve a helyi önkormányzattal és civil szervezetekkel együttműködésben a Csíkszentmártoni Falunapok ünnepi rendezvényeinek megszervezése. A program megvalósításának alapja a közös kapcsolatok ápolása, ugyanis a közös munka erősíti az összetartozás érzését. A Viridis Egyesülettel és a helyi lakosokkal közös felújítási munka során lefestésre kerültek a hadi temető keresztjei és a temetőt körbevevő kerítés,, kicseréltük a kerítés megrongálódott keresztléceit, tovább elkészítettünk és a temető bejáratához felállítottunk egy, az alcsíki honvédtalálkozó keretében ünnepélyesen leleplezett és átadott emléktáblát. Az emléktábla szövegét közösen a falu és az együttműködő civil szervezettel közösen alkottuk meg, amely a következő:

CSÍKSZENTMÁRTONI II. VILÁGHÁBORÚS HADITEMETŐ

DSC 5730A II. világháború vérzivatarában a Rugát-tető térségében 1944. augusztus 30. és szeptember 6. között elesett magyar és német katonák végső nyughelye.

A temető fenntartója Csíkszentmárton Község Önkormányzata.

A központi kőtömbös-kopjafás emlékművet Csíkszentmárton Önkormányzata és a Háromszéki Háborús Veteránok Egyesülete állította 1994. augusztus 27-én.

A temető teljeskörű felújítását, a hadisírok megjelölését a szegedi Meritum Egyesület tagjai és csíkszentmártoni önkéntesek végezték el 2006-ban. Ekkor készült el a kőtömbbe faragott honvédportré is, mely Nagy Ödön szobrászművész alkotása. A felújított emlékhely ünnepélyes felavatására 2006. június 4-én került sor.

Ezen emléktáblát az I. Alcsíki Honvédtalálkozó résztvevői helyezték el 2010. június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján.

2010-ben volt 96. éve, hogy kirobbant az első világháború, amelynek időszakában 1915-17 között a szegedi 46-os gyalogezred III. zászlóalja 28 hónapon keresztül folytatott védelmi harcokat a szlovéniai Tolmin város közelében magasodó Mrzli Vrh hegyen. Több száz csongrád megyei harcolt ezen a helyen akik közül sokan estek áldozatul az olasz fegyvereknek. A helyiek és számos hagyományőrző csoport részvételével, a szlovéniai Peski Szövetség és Tolmin város önkormányzata szervezésében, a Kobaridi Múzeum közreműködésével minden év augusztusában megemlékezést tartanak a Hősök tiszteletére a Mrzli Vrh hegyen. A 2010-es megemlékezésen célunk volt Csongrád megye és a magyar nemzet színvonalas programmal való képviselete a Mrzli Vrh-en szervezett megemlékezésen, ahol a résztvevők ökumenikus istentisztelet keretében emlékeznek az első világháború áldozataira a kaverna-kápolna (Diendorfer kaverna) előtt, amelynek oltárát a 46/III-as (szegedi) zászlóalj katonái készítették. A szerevező munkának és egy kezdődő együttműködésnek köszönhetően a helyi szerevezők lehetőséget biztosítottak arra, hogy az ünnepség keretében küldöttségünk is emlékezőbeszédet mondhasson, melyet Gergely András polgármester úr prezentált. Ezt követően a részvevőket Sós Mihály áldozatos munkájának köszönhetően vendégül láttuk egy jellegzetes magyar ételre, a gulyásra – népszerűsítve ezzel kultúránkat, gasztronómiánkat. Programunkban szerepelt még egy doberdói kirándulás, melynek során felkerestünk magyar és olasz emlékhelyeket és meglátogattuk a múlt évben felavatott magyar kápolnát Visintiniben. Továbbá a fentieken kívül az Isonzó felől megmásztuk Krn csúcsát is.


Visit betroll the best bookies